Støtte generelt

Du kan støtte organisationens arbejde på følgende måder:

Besøg Xixuau
Først og fremmest kan du støtte Xixuau ved at besøge reservatet som øko-turist. Målet er, at de lokale skal være uafhængige af støtte udefra og alene leve af regnskoven via bæredygtig beskæftigelse, i dette tilfælde økoturisme.
Der arbejdes i øjeblikket med andre typer af beskæftigelse så som indsamling af paranødder samt ikke mindst at bruge de lokale i forbindelse med forskningsprojekter. Men det er primært turismen, som bredt set kan give de lokale et eksistensgrundlag samtidig med, at regnskoven bevares.

Adopter et barn
Med henblik på at forbedre livskvaliteten for alle børn i området er der mulighed for, at man kan adoptere et barn. Pengene går til alle børnene i reservatet, og de bruges blandt andet til deres skolegang i Xixuau: Til bøger, papir, blyanter, frokost, temauger, vedligeholdelse af skolen og meget andet.
Det koster 1.300,- kr. årligt at adoptere et barn (eller hvad du har lyst til at give)

Støt løbende projekter
- I øjeblikket indsamler vi blandt andet penge til de familier, som for en periode er nødt til at rejse til byen med deres større skolebørn. Vi har allerede købt et hus, som familierne kan bo i, mens deres børn færdiggør deres skole. Der er brug for flere huse og diverse støtte-foranstaltninger.
- Der er ligeledes brug for penge til en ny båd, der kan transportere turister til reservatet. Nogle af pengene er allerede skaffet via en donor i Italien, men det er ikke lykkedes at skaffe resten.
- Taget i de nye turisthytter, som blev bygget i 2011, er desværre konstrueret forkert, og der skal skaffes midler til nye tage.
- En mangeårige drøm om at udvide reservatet sammen med de øvrige samfund i området, synes at være rykket tættere. Men der er brug for midler til mødeaktivitet og andet.

Doner et beløb til mindre projekter
Ud over penge til de større projekter, er der også brug for støtte til mange mindre projekter, så som uddannelse af enkeltpersoner, temadage for alle i landsbyen, erfaringsudveksling med andre samfund, rådgivning om jura, økonomi og meget andet.
I det fugtige klima sker endvidere jævnligt, at der ryger en generator, et komfur eller at vores både går i stykker. De mere eller mindre uforudset udgifter udgør desværre stadig ofte en bombe under hele projektet. En række udgifter ligger noget højere, end man umiddelbart forestiller sig, når man bor her i Danmark.

Doner ting, du ikke skal bruge eller kan få billigt
Når vi fra danske side besøger reservatet medbringer vi altid en kuffert med ting fra egne gemmer, diverse udsalg og fra turister og andre, der støtter reservatet. Nogle gange er det også muligt at få turister til at medbringe en kuffert for os.

Nogle af de ting, vi har bragt til reservatet, og som der til stadighed er brug for, er for eksempel: Bærbare computere, fiskegrej, værktøj, skriveredskaber til skolen, plastre, forbinding og andet førstehjælp, lygter, mindre legetøj, let børnetøj, billige batterier, gaffatape, snor og liner. Har en du en lille skramlet trolly-kuffert tager vi også gerne i mod en sådan.

Bank konto

Kontonummer

1551 3130333168