Konto

Bank konto

Kontonummer

1551 3130333168

Når køleskabet går

Mange interessante projekter er hele tiden under udvikling i reservatet. Sandheden om Xixuau er dog som for så mange andre humanitære og naturbevarende projekter desværre, at helt banale ting oftere end ønsket blokerer for den videre udvikling.

De fleste husholdninger eller virksomheder kender sikkert til, hvor irriterende det er, at køleskabet går eller flere computere og andet gear skal udskiftes. 

I Xixuaus fugtige klima sker ting som dette jævnligt - og endda ufatteligt ofte og med store koncekvenser sammenlignet med Danmark. 

Også Brasiliens komplicerede uforudsigelige politiske liv skaber ind i mellem mere eller mindre forudsete hindringer for et idealistisk projekt som Xixuau-reseratet.

Vil du donere et beløb vil det være en stor hjælp.

Støtte og initativ

- Om hvad vi gør og hvad du kan gøre

Amazonia Association har gennem årene arbejdet aktivt i såvel Xixuau-reservatet som andre steder langs Rio Jauperi. Organisationen har for eksempel oprettet skoler, sundhedsklinikker og vi har fået solenergi - og dermed internet forbindelse. Vi har fået gravet brønde til rent drikkevand, og der er i dag toilet med træk og slip hos alle familier.

Bekæmpelse af malaria i området var en af de første og vigtigste initiativer. Første helseklinik blev bygget i 1996 med hjælp fra Gaia Fonden, Danmark.

I en årrække rejste en frivillig italiensk sygeplejer, Biagio Frate, rundt til alle landsbyerne langs Rio Jauaperi for at tage blodprøver af alle indbyggere. På det tidspunkt var der i området omkring 2.000 positive tilfælde årligt af enten Falciparum eller Vivax malaria blandt de i alt cirka 450 indbyggere langs floden. I dag er der måske en håndfuld .

Siden har organisationen arbejdet med en lang række initiativer til bæredygtig beskæftigelse for de lokale i området. Turismen er i dag den største indkomst for de lokale, men der er mange andre muligheder for at hjælpe dem. 

Også fremmelse af forskning har udgjort en stor del af organisationens arbejde. Vi arbejder sammen med Kew Garden, England, hvilket har givet fast arbejde til flere af vores guider. Flere andre partnere er involveret i blandt andet forskning.

Arbejdet for et endnu større, bæredygtigt reservat

At bevare Xixuaú-Xiparinã Reservatet, som i dag er et af Amazon-regnskovens absolut største områder med jomfruelig regnskov, karakteriseret ved sit unikke dyreliv og en unik placering midt i Amazonas, er én ting!
Noget andet er at bevare regnskoven mere bredt set og sikre gode levevilkår for de mange lokale folk, som ønsker at opretholde en bæredygtig beskæftigelse i respekt for regnskoven i Amazonas.

Amazonia Association globalt har sammen med andre organisationer og lokale gennem politisk lobby-virksomhed i flere år arbejdet for at beskytte et endnu større område: Et såkaldt "Extractive Reserve". 
Arbejdet er som eksempel støttet af danske unge, der dannede organisationen "Drinks for Trees", som via Roskildefestival og andet har rejst penge til projektet.

Begrebet "Extractive Reserve" er et velkendt og juridisk accepteret begreb og tankegang i Brasilien. Det bygger på den brasilianske miljø- og fagforeningsforkæmper, Chico Mendes, som arbejdede for, at folk i Amazonas skulle kunne leve af regnskovens ressourcer og eventuelt drive professionel virksomhed ud af den uden at gøre skade på naturen; modsat af hvad større komercielle skovhuggere, fiskere og andre gjorde dengang, og stadig gør i dag.

Myndigheder i Brasilien - og endnu vigtigere staten Roraima - synes i stigende grad at finde interesse for at bruge disse tanker, også i forhold til Xixuau. Men der er stadig brug for støtte til mødeaktiviteter og andet for at gøre reservatet til en realitet.

Vil du vide mere, kan du kontakte os her i Amazonia Association Denmark eller Chris Clark, grundlægger af Amazonia Association, som i dag er bosiddende i reservatet og stærkt engageret i dette arbejde.
Mailadresse: xixuauxiparina@gmail.com


 

 

 

Nogle resultater ...


Sundhed i Amazonas

Sundhed

Bekæmpelse af malaria, tandpleje, rent drikkevand, sårbehandling, førstehjælp og meget andet . Sundhed for de lokale i området har altid været en af topprioriteterne.

Børns skolegang i Amazonas

Børns skolegang

Et af de største spørgsmål for de lokale i området har fra starten været, hvordan deres børn sikres skolegang. I 1996 blev den første grundskole oprettet.

Forskning i Amazonas

Forskning

At sikre regnskovens bioversitet kræver forståelse af, hvad det i det hele taget er. Forskning prioriteres højt i Xixuau.